top of page

 

JAKÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD MŮŽEME VOZIT NA KOMPOSTÁRNU ŽELIVEC?

 

PATŘÍ:

 • odpad rostlinného původu ze zahrad ( tráva, listí, větve do průměru 10cm, spadané ovoce apod. )

 • odpad rostlinného původu z hospodářství ( hnůj, seno, sláma, piliny apod. )

 • zbytky rostlinného původu z domácnosti (odřezky ovoce, zeleniny, části rostlin apod.)

 • sáčky od čaje a kávová sedlina

 • staré pečivo, skořápky od vajec

 • produkty z kartonového papíru (roličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek)

 • kompostovatelné obaly/sáčky vyrobené z přírodního organického škrobu ( frusack atd ) 

 

NEPATŘÍ:

 • zemina, pařezy, kamení - lze uložit na kompostárně, ale nesmí být zamíchané v bio odpadu

 • stavební dřevo - s nátěry / hřebíky apod.

 • maso a živočišný odpad (kosti, vejce, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.);

 • mléčné výrobky

 • cigarety a nedopalky

 • obaly vyrobené z bioplastů

 • jedlé tuky a oleje

 • exkrementy zvířat, která krmíme masem

 • vlhčené ubrousky

 • odpad, který patří do jiných třídicích nádob

bottom of page