Co patří do bioodpadu?

  • POSEKANÁ TRÁVA

  • SPADANÉ OVOCE

  • ŘEZANKA A VĚTVE Z OŘEZU KEŘŮ A STROMŮ (větve o průměru max. 10cm)

  • PLEVELE

  • POKOJOVÉ ROSTLINY

  • LISTÍ (BEZ SMETKŮ Z ULICE)

  • ODPADY Z OVOCE A ZELENINY (SLUPKY Z BRAMBOR, MRKVE, OKUSKY JABLEK, APOD.)